Jump to content

Regulamin działu "GIEŁDA"


marek_z_81

Recommended Posts

1. Dział „Giełda” służy do bezpłatnego zamieszczania niekomercyjnych ogłoszeń o tematyce akwarystycznej i przeznaczony jest dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników serwisu, którzy nie prowadzą sprzedaży w celach zarobkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

1a. Aby dodać ogłoszenie w dziale Sprzedam należy mieć min. 50 napisanych postów na forum.

1b. Dodane ogłoszenie w dziale Sprzedam musi zostać zatwierdzone przez moderatora.

2. Dział "Giełda" jest jedynym miejscem na stronach internetowych powiązanych z serwisem PSMP „Klub Malawi”, w którym można się ogłaszać. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach.

3. Korzystanie z działu "Giełda" jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z niniejszego Regulaminu, do przestrzegania których zobowiązuje się ogłoszeniodawca.

4. W dziale „Giełda” obowiązuje zasada, zgodnie z którą w jednym ogłoszeniu zamieszcza się ofertę, dotyczącą pojedynczego przedmiotu. W szczególnych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od powyższej zasady, a powyższe może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy oferta dotyczy:
a) układu haremowego lub stada ryb jednego gatunku,
b) kompletnego sprzętu (np. zestaw akwarystyczny, filtry z wkładami, zestaw świetlówek).

5. Nie jest dopuszczalna sytuacja, w której dany przedmiot jest oferowany równocześnie w ramach dwóch ogłoszeń, o których mowa w punkcie 4 niniejszego Regulaminu. Zabrania się również dublowania ogłoszeń tzn. wystawiania danego przedmiotu w przypadku, gdy w dziale „Giełda” znajduje się już ogłoszenie oferujące ten przedmiot.

6. Za treść ogłoszenia odpowiedzialność ponosi wyłącznie ogłoszeniodawca, niemniej jednak publikowane treści nie mogą naruszać powszechnie akceptowalnych norm, a dodatkowo forma w jakiej oferowane są przedmioty powinna spełniać określone wymogi, o których mowa w punkcie 7 Regulaminu.

7. Ogłoszenia muszą obligatoryjnie zawierać następujące informacje:
a) zwięzły temat (tytuł), który jednoznacznie określa przedmiot ogłoszenia oraz pozwala zorientować się, co jest oferowane bez konieczności przeglądania ogłoszenia,
b) opis przedmiotu (należy możliwie szczegółowo opisać oferowany przedmiot – w przypadku ryb niezbędne jest umieszczenie pełnej nazwy łacińskiej oferowanego gatunku, wiek, wielkość, ilość osobników oraz układ płci, a także wskazanie czy ryba pochodzi z odłowu, czy jest to pokolenie hodowlane oraz jakie jest źródło pochodzenia (hodowla własna/zakup w sklepie zoologicznym/zakup w znanej hodowli). W przypadku sprzętu akwarystycznego należy podać nazwę producenta i dokładne oznaczenie modelu, stan techniczny oferowanego przedmiotu, wskazanie czy produkt jest nowy, a jeżeli jest używany, to czy pozostaje objęty gwarancją, podać inne informacje charakteryzujące oferowany przedmiot np. kolor),
c) sposób odbioru przedmiotu (osobisty/wysyłka),
d) dane kontaktowe ogłoszeniodawcy, które umożliwią nawiązanie kontaktu (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail, numer komunikatora internetowego),
e) w przypadku oferty sprzedaży wymagane jest określenie proponowanej ceny (w tym sprecyzowanie czy cena jest stała, czy może być negocjowana) oraz doprecyzowanie, czy cena dotyczy pojedynczej sztuki, kompletu, zestawu, układu ryb, stada itp.

8. Zaleca się umieszczanie fotografii oferowanego przedmiotu.

9. Fakultatywnie dopuszczalne jest zamieszczanie w treści ogłoszeń linków do innych portali, na których zostało opublikowane ogłoszenie zawierające oferowany przedmiot (w tym również do serwisów aukcyjnych).

10. Umieszczenie ogłoszenia z naruszeniem zasad, o których mowa powyżej skutkuje jego natychmiastowym usunięciem wraz z powiadomieniem ogłoszeniodawcy o tym fakcie za pośrednictwem narzędzia PM (prywatna wiadomość).

11. Po sfinalizowaniu transakcji należy niezwłocznie usunąć ogłoszenie zamieszczone w dziale „Giełda”. Niezależnie od powyższego, ogłoszenia są automatycznie usuwane przez moderatorów dzialu po upływie 1 miesiąca od dnia ich publikacji.

12. Ogłoszeniodawca ma możliwość edytowania treści znajdujących się w ogłoszeniu zamieszczonym w dziale „Giełda”.

PSMP „Klub Malawi” nie ponosi odpowiedzialności za zgodność opisywanego przedmiotu ze stanem faktycznym oraz za przebieg transakcji z ogłoszeniodawcą, a także za wiarygodność osób zamieszczających ogłoszenia. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.