Jump to content

Formularz deklaracji członkowskiej


yaro

Recommended Posts

Formularz deklaracji członkowskiej wypełniają wyłącznie osoby, które zamierzają dopiero przystąpić do Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Pielęgnic „Klub Malawi”

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie deklaracji członkowskiej. Niebawem się z Tobą skontaktujemy !!!

UWAGA: PRZED OTRZYMANIEM ZWROTNEJ INFORMACJI O POPRAWNYM WYPEŁNIENIU FORMULARZA NIE NALEŻY WPŁACAĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ !!!!!!

Wybrane przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 79, poz. 855 z późn zm.):

Art. 1 ust. 1 Obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach.

Art. 3 ust. 1 Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionym praw publicznych.

Art. 3 ust. 2 Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego

prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Art. 3 ust. 3 Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.

Art. 4 ust. 1 Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi

obywateli polskich.

Art. 4 ust. 2 Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do stowarzyszeń, których statuty przewidują taką możliwość.

 

 

 

 

 

  • Like 2
  • Dziękuję 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.