Polityka prywatności

Szanowni Państwo,


od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady ( EU )
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych , określane
mianem RODO.

W związku z tym chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez
Polskie Stowarzyszenie Miłośników Pielęgnic "Klub Malawi"
Państwa danych osobowych oraz o prawach przysługujących Państwu .


KLAUZULA INFORMACYJNA ( Obowiązek informacyjny )

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSMP "Klub Malawi".
2. Kontakt z Administratorem Pani/Pana danych osobowych poprzez adres e-mail
: prezes@klub-malawi.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji wpłat i uprawnień członkowskich stowarzyszenia, obsługi informatycznej forum.
4. Pani/Pan posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawienie
zgody przed jej cofnięciem.
5. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione innym podmiotom wyłącznie w
celu dostarczenia zamawianych przez użytkownika usług lub rzeczy.
6.Pani/Pan ma prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy Pani/Pan
uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszenia
przepisów ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( RODO)
7. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, konsekwencją braku podania
danych osobowych jest
brak możliwości użytkowania forum "Klubu Malawi"
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (
np. profilowaniu ),
które wywołują wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób na
Panią/Pana wpływają
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw
trzecich/organizacji międzynarodowych

Z poważaniem
Jarosław Jaskólski
Prezes PSMP "Klub Malawi"

Usługi zewnętrzne

Usługa IPS AntySpam
IPS Spam Defense przekazuje do usługi adres e-mail i adres IP zarejestrowanego użytkownika, aby określić prawdopodobieństwo, że zarejestrowane konto nie jest źródłem spamu.
reCAPTCHA 2
Ta strona używa CAPTCHA w celu sprawdzenia, że osobą wykonującą określone czynności jest człowiek a nie robot. Dostawca CAPTCHA może ustawić plik cookie sesji i uzyskać informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu uzyskującym dostęp do tej witryny.